Конкретни практически решения, които предлагаме

Изграждане на съвременна GPS система за таксиметрова компания с непрекъснато следене на маршрута на колата и всички данни за направените разходи. КОМПАКТ ТЕТРА на предприятия и отделни фирми, като сполучливо цифрово решение за съвременни комуникации.


Предлагане и оборудване на радиостанции с различни видове скрамблери, засекретяващи разговорите между отделните потребители.


Фирмата е оторизиран сервизен партньор на MOTOROLA за България и съвместно със специалиризания сервиз предлагаме доставка на резервни части и извънгаранционно поддържане на всички видове радиосредства на MOTOROLA, внесени в България. Доставка на пълната гама аксесоари и батерии за всички видове модели радиостанции. Предлагаме новите модели цифрови носими и мобилни радиостанции в обхват VHF(136-174 MHz) и UHF(404-470 MHz).