Конвенционален режим

Характеристики

MOTOTRBO ретранслатори и станции работят в аналогов режим за да се постигне съвместимост с налично аналогово оборудване.