Наши клиенти

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Доставка и поддържане на носими и мобилни радиостанции, работещи в система МРТ1327.

ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” ПРИ МВР

Доставка на професионални носими и мобилни радиостанции с вградени скрамблери за засекретяване на провежданите разговори.

АГЕНЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” ПРИ МДПБА

Доставка, изграждане и поддържане на носими и мобилни радиостанции с ползване на мрежа от ретранслатори в областните градове.

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ

Доставка, изграждане и поддържане на радиосистема за охрана на рафинерията в Бургас и радиовръзка между отделни движещи се обекти в цялата страна.

ТАКСИМЕТРОВА КОМПАНИЯ „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС”

Доставка, изграждане и поддържане на непрекъсната радиовръзка между автомобилите и диспечерския център в т.ч. автоматизиране получаването на адреси.

ТАКСИМЕТРОВА КОМПАНИЯ „ЙЕЛОУ”

Доставка, изграждане и поддържане на цялостна автоматизирана система за управление на таксиметрова компания за периода от получаване на заявката до нейното изпълнение в т.ч. самото таксуване и наблюдение на целия маршрут на движение от диспечера.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Система на незабавна радиовръзка на звеното за охрана на горите с районните управления и отделните лесничейства.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Доставка на УКВ радиостанции за нуждите на сухопътните войски и за отделни мисии зад граница.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Доставка на УКВ радиостанции, батерии и отделни аксесоари.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Доставка и гаранционно поддържане на УКВ радиостанции за охрана на офисите в гр. София и територията на цялата страна.